zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Imprezy w roku 2003

1) 12 stycznia 2003 – Spotkanie opłatkowe z udziałem ks. bp Adama Lepy


2) 16 marca 2003 – wycieczka do Muzeum Historii Miasta Łodzi


3) 26 maja – 5 czerwca 2003 – autokarowa pielgrzymka do Lourdes i La Salette. W programie m.in. zwiedzanie Paryża, Avignion, Reims, Carcassonne. (45 osób)


4) 8 czerwca 2003 – grill


5) 22 – 29 sierpnia 2003 – obóz wakacyjny w Sielpi Wielkiej (120 osób)


6) 14 września 2003 - Koncert zespołu „Pokój i Dobro” z Łagiewnik


7) 4 października 2003 - Wycieczka autokarowa po Ziemi Łódzkiej: Kolegiata w Tumie, Zamek w Łęczycy, Pałac w Walewicach


8) 18 października 2003 – wyjście do kina Cytryna (film „Amelia”)


9) 15 listopada 2003 - wyjście do kina Cytryna (film „Ciało”)


10) 16 listopada 2003 – Hipoterapia i ognisko w Ośrodku Jeździeckim Hipokrates w

Łagiewnikach (30 osób)


11) 22 listopada 2003 – Andrzejki w Domu Kultury „Rondo” (53 osoby)


12) 12-14 grudnia 2003 – rekolekcje adwentowe w Drzewocinach (88 osób)